LOGOWANIE

Kwalifikacja AU4 - STYCZEŃ 2019

(Eksploatacja środków transportu drogowego)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU4 - STYCZEŃ 2019':

- Pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą to ........
- Cyfrą 4 na rysunku zaznaczono ........
- Cichy regularny stuk metaliczny, zmniejszający się przy podwyższeniu temperatury i pracy silnika z dużą prędkością obrotową świadczy o ........
- Przyczyną czarnego dymienia silnika z zapłonem samoczynnym może być ........
- Na podstawie wartości wskaźnika TWI ocenia się stan techniczny ........
- Narzędzie przedstawione na rysunku jest przeznaczone do ........
- Które oznaczenie klasyfikacji ACEA dotyczy oleju silnikowego przeznaczonego do silników wysokoprężnych stosowanych w samochodach ciężarowych? ........
- Czynności zaplanowane do wykonania podczas naprawy pojazdu mechanik odczytuje ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU4 - STYCZEŃ 2019