LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)':

- Mrożone warzywa należy przechowywać w magazynach ........
- Stan zapasów pozwalający na zachowanie ciągłości produkcji dla zakładu wynosi 70 sztuk puszek. Ile sztuk zapasu nadmiernego posiada zakład, jeżeli na początku miesiąca stan magazynu wynosił 60 sztuk, a w ciągu kolejnego miesiąca zakupiono kolejne 30 sztuk puszek? Żadna ze zmagazynowanych puszek nie została wykorzystana do produkcji. ........
- Zaletą składowania blokowego jest ........
- W magazynie na stojakach szczelinowych należy umieścić ........
- Wskaż wymiary palety ISO. ........
- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zakupionego towaru do magazynu jest ........
- Który układ magazynu przedstawiono na schemacie? ........
- Odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z nieprawidłowego przewożenia towaru spoczywa na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)