LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019 (test 2)':

- Która nazwa odnosi się do zapasu znajdującego się w systemie produkcyjnym w trakcie obróbki? ........
- Który układ technologiczny magazynu przedstawiono na rysunku? ........
- Na którym rysunku przedstawiono regał przepływowy? ........
- Które urządzenie jest przedstawione na rysunku? ........
- Dokonując zgodnie z zamówieniem odbioru jakościowego towaru, należy sprawdzić ........
- W magazynie towary pakowane są do kartonów po 10 sztuk a następnie na palety po 5 kartonów w każdej z pięciu warstw. Ile w pełni załadowanych środków transportu należy zamówić, aby przewieźć jednorazowo 20 000 sztuk towaru, jeżeli w środku transportu mieści się 20 paletowych jednostek ładunkowych? ........
- Korzystając z kartoteki magazynowej zamieszczonej w tabeli, określ wartość rozchodu towaru wydanego na podstawie dokumentu RW 24 stosując do wyceny metodę FIFO. ........
- W magazynie towarów spożywczych ustalono limit ubytków naturalnych na poziomie 0,2% wartości rocznego obrotu. Na podstawie danych o wartości obrotu w 2017 r. określ kwotę niedoboru mieszczącego się w granicach normy ubytków naturalnych. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2019 (test 2)