LOGOWANIE

Kwalifikacja EE8 - CZERWIEC 2019

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - CZERWIEC 2019':

- Która karta graficzna nie będzie współpracowała z monitorem, wyposażonym w złącza przedstawione na zdjęciu (zakładając, że do podłączenia monitora nie można zastosować adaptera)? ........
- Jeśli użytkownik wybierze pozycję wskazaną strzałką, będzie mógł zainstalować aktualizacje ........
- Do utworzenia skompresowanego archiwum danych w systemie Linux można użyć polecenia ........
- Przedstawiony schemat przedstawia zasadę działania ........
- Do konserwacji elementów łożyskowanych oraz ślizgowych w urządzeniach peryferyjnych stosuje się ........
- Do sprawdzenia, czy zainstalowana karta graficzna komputera przegrzewa się, użytkownik może wykorzystać program ........
- W systemie Windows do uruchomienia przedstawionego narzędzia należy użyć polecenia ........
- Której funkcji należy użyć do wykonania kopii zapasowej rejestru systemowego w edytorze regedit? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.08-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: