LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2019

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2019':

- Na rysunku został przedstawiony schemat wzmacniacza w układzie wspólnego ........
- Bocznik Rb o jakiej rezystancji należy dołączyć równolegle do amperomierza o rezystancji wewnętrznej RA=300 mΩ w celu czterokrotnego rozszerzenia jego zakresu pomiarowego? ........
- Jeżeli w układzie przedstawionym na rysunku łącznik W zostanie zamknięty, to ........
- Na rysunku przedstawiono schemat wzmacniacza sumującego. Dobierz wartość rezystora RS tak, aby napięcie UO na wyjściu było równe –8 V.
Do obliczeń przyjmij: UI1=1 V; UI2=1 V; UI3=2 V; R1=R2=R3=RK=1 kΩ ........
- Na rysunku przedstawiono układ scalony 555 połączony w układzie multiwibratora astabilnego. Ile wynosi okres generowanego sygnału? ........
- Aby umożliwić współpracę układów TTL i CMOS zasilanych napięciem 5 V należy użyć ........
- Na rysunku przedstawiono odpowiedź skokową układu regulacji ciśnienia. Na jej podstawie można stwierdzić, że układ jest ........
- W celu dwukrotnego zmniejszenia wzmocnienia członu inercyjnego pierwszego rzędu o podanej transmitancji G(s) = k / (1 + sT) należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: