LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2019

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2019':

- W układzie wzmacniacza mocy kondensator C stosuje się w celu ........
- Instrukcja serwisowa odbiornika radiowego nie zawiera ........
- Na rysunku przedstawiono układ scalony 555 połączony w układzie multiwibratora astabilnego. Ile wynosi okres generowanego sygnału? ........
- W układzie próbkującym z pamięcią doszło do uszkodzenia kondensatora, który w wyniku usterki stanowi przerwę. W uszkodzonym układzie, przy włączonym kluczu, napięcie na wyjściu UWY będzie ........
- Na zmianę którego parametru fali nośnej wpływa sygnał modulujący w modulacji PM? ........
- Liczba stanów stabilnych przerzutnika bistabilnego jest równa ........
- W terminologii sieci komputerowych sterownik urządzenia oznacza ........
- Przedstawiony na rysunku tester kabli sieciowych posiada gniazda typu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: