LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2019

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2019':

- Jakie napięcie pojawi się na rezystorze Ro w układzie pokazanym na rysunku po przyłożeniu napięcia sinusoidalnego u(t), jeżeli pojemność kondensatorów C1 i C2 dąży do ∞? ........
- Jaką wartość (dla C=10 nF) powinna mieć indukcyjność L, aby pulsacja środkowa przedstawionego wzmacniacza selektywnego wynosiła ω0=100 000 rad/s? Do obliczeń wykorzystaj podaną zależność. ........
- Bocznik Rb o jakiej rezystancji należy dołączyć równolegle do amperomierza o rezystancji wewnętrznej RA=300 mΩ w celu czterokrotnego rozszerzenia jego zakresu pomiarowego? ........
- Ile wynosi wartość rezystancji wewnętrznej baterii typu AAA, jeżeli jej napięcie w stanie jałowym wynosi U1=1,5 V, a z obciążeniem prądem o wartości 100 mA U2=1,45 V? ........
- Instrukcja serwisowa odbiornika radiowego nie zawiera ........
- Na rysunku przedstawiono schemat wzmacniacza sumującego. Dobierz wartość rezystora RS tak, aby napięcie UO na wyjściu było równe –8 V.
Do obliczeń przyjmij: UI1=1 V; UI2=1 V; UI3=2 V; R1=R2=R3=RK=1 kΩ ........
- W systemach ochrony obwodowej stosuje się ........
- We wzmacniaczach prądu stałego pomiędzy kolejnymi stopniami nie stosuje się sprzężenia pojemnościowego, ponieważ kondensator ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: