LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2019

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2019':

- Urządzenie oznaczone na rysunku cyfrą 1 to ........
- Soczewka Fresnela w czujkach ruchu typu PIR ........
- W celu pomiaru sprawności energetycznej zasilacza stabilizowanego o działaniu ciągłym należy zastosować dwa ........
- Na podstawie oscylogramu określ, jaką częstotliwość ma obserwowany przebieg napięcia. ........
- Który układ wzmacniający z tranzystorem bipolarnym charakteryzuje się stosunkowo dużym wzmocnieniem napięciowym i dużym wzmocnieniem prądowym? ........
- Na którym rysunku przedstawiony jest schemat układu wykrywającego dwie jedynki logiczne na wejściach bramki AND poprzez zaświecenie diody LED? ........
- Układ pomiarowy pozwalający na precyzyjny pomiar małych i bardzo małych rezystancji to mostek ........
- Określenie %I0.3 używane przy programowaniu sterowników oznacza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: