LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2019

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2019':

- Soczewka Fresnela w czujkach ruchu typu PIR ........
- Na rysunku przedstawiono schemat ideowy ........
- Dodatnie sprzężenie zwrotne polega na przekazywaniu części sygnału ........
- Układ pomiarowy pozwalający na precyzyjny pomiar małych i bardzo małych rezystancji to mostek ........
- Które podłączenie głośników do wzmacniacza akustycznego zapewnia dopasowanie energetyczne? Oznaczenia: Rwy – rezystancja wyjściowa wzmacniacza, Rg – rezystancja głośnika. ........
- Po podaniu na wejście przedstawionego układu napięcia o przebiegu trójkątnym otrzyma się na wyjściu napięcie o przebiegu ........
- W regulatorze PID doszło do uszkodzenia, w wyniku którego uchyb ustalony nie dąży do 0. Powodem usterki może być uszkodzenie w członie ........
- Ile wynosi wskazanie przedstawionego amperomierza, jeśli wiadomo, że pomiaru dokonano na zakresie pomiarowym 0,3 A? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: