LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2019

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2019':

- Urządzenie oznaczone na rysunku cyfrą 1 to ........
- Do zasilania urządzenia, którego dane techniczne podano w ramce, należy zastosować zasilacz o parametrach: ........
- Pasywna czujka podczerwieni charakteryzuje się największą czułością, gdy ruch intruza odbywa się ........
- W celu pomiaru sprawności energetycznej zasilacza stabilizowanego o działaniu ciągłym należy zastosować dwa ........
- Na rysunku przedstawiono schemat ideowy ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Który układ wzmacniający z tranzystorem bipolarnym charakteryzuje się stosunkowo dużym wzmocnieniem napięciowym i dużym wzmocnieniem prądowym? ........
- Liczba stanów stabilnych przerzutnika astabilnego jest równa ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: