LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 + E20 - CZERWIEC 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 + E20 - CZERWIEC 2010':

- Który z wymienionych elementów elektronicznych przedstawiony jest na zdjęciu? ........
- Na rysunku przedstawiono charakterystykę ........
- Jaki ustrój pomiarowy przedstawiono na rysunku? ........
- Schemat funkcjonalny odbiornika telewizyjnego przedstawiono na rysunku ........
- W jakiej klasie pracuje wzmacniacz, którego charakterystykę przedstawiono na rysunku? ........
- Przedstawiony układ pełni funkcję rejestru ........
- Zerowanie omomierza polega na ........
- Interfejs SATA jest stosowany do podłączenia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: