LOGOWANIE

Kwalifikacja MG14 - CZERWIEC 2019

(Montaż i naprawa elementów i układów optycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG14 - CZERWIEC 2019':

- Pryzmat rozdzielający wiązkę, przedstawiony na rysunku, stosowany jest do budowy ........
- Średnica zewnętrzna oprawy soczewki ma wymiar ø31,3k6. Który wymiar średnicy soczewki jest nieprawidłowy, jeśli dla tego pasowania górna odchyłka wynosi +18 μm, a dolna +2 μm? ........
- Do sprawdzania dokładności wykonania powierzchni optycznych metodą bezstykową należy zastosować ........
- Układ soczewek przedstawiony na rysunku dotyczy okularu ........
- W celu zabezpieczenia przed wypadnięciem soczewek z oprawy nie stosuje się ........
- W niwelatorze ruchomy pryzmat umieszczony na wahadle służy do ........
- W jaki sposób zamocowano zespół soczewek ocznika w przedstawionym na rysunku okularze mikroskopowym? ........
- W celu uzyskania prawidłowej pracy lornetki obiektywy dobiera się parami tak, aby ogniskowe różniły się między sobą najwyżej o ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.14-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: