LOGOWANIE

Kwalifikacja MG14 - CZERWIEC 2019

(Montaż i naprawa elementów i układów optycznych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG14 - CZERWIEC 2019':

- W dokumentacji technicznej dopuszczalny kąt piramidalności w pryzmatach oznacza się symbolem literowym ........
- Przyrządami optycznymi, w których nie występują gwintowe połączenia ruchowe, są ........
- Którym symbolem oznacza się dopuszczalną odchyłkę dyspersji średniej? ........
- Pomiaru promienia soczewki nie można dokonać za pomocą ........
- Średnica zewnętrzna oprawy soczewki ma wymiar ø31,3k6. Który wymiar średnicy soczewki jest nieprawidłowy, jeśli dla tego pasowania górna odchyłka wynosi +18 μm, a dolna +2 μm? ........
- Przedstawiony na rysunku przyrząd służy do wykonywania z polerowanej tafli szkła ........
- Do pomiarów porównawczych wymiarów zewnętrznych nie stosuje się ........
- Przedstawione na rysunku oznaczenie graficzne dotyczy tolerancji ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG14 - CZERWIEC 2019