LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - CZERWIEC 2019


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - CZERWIEC 2019':

- 80-letnia pacjentka przebywa na oddziale ortopedycznym z powodu złamania miednicy. Często płacze, niechętnie rozmawia z innymi ludźmi. Z powodu unieruchomienia w łóżku jest szczególnie narażona na ........
- U pacjentki, która uskarża się na występowanie zaparć, wzdęć i duszności oraz sygnalizuje lęk o życie, występują deficyty potrzeb: ........
- Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacjenta, który ........
- Wskazaniem do wykonania toalety jamy ustnej z użyciem boraksu z gliceryną osobie chorej i niesamodzielnej jest ........
- Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego na tętnicy ramiennej, należy kończynę górną pacjenta ułożyć ........
- Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do żołądka, należy ułożyć pacjenta w pozycji ........
- Które czynności wykonywane podczas ścielenia łóżka z obłożnie chorym narażonym na powstawanie odleżyn mają zastosowanie w ich profilaktyce? ........
- Podczas wykonywania mycia głowy i włosów osobie chorej i niesamodzielnej należy na zmoczone włosy nanieść szampon ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: