LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2019

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2019':

- U pacjentki z nietrzymaniem moczu wystąpiły zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci biegunki. Pacjentka nie sygnalizuje potrzeby wydalania, oddaje luźne, obfite stolce, jest osłabiona, pozostaje w łóżku. W tej sytuacji należy wykonać toaletę krocza i pośladków oraz zastosować ........
- Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego na tętnicy ramiennej, należy kończynę górną pacjenta ułożyć ........
- Do kąpieli pacjenta z porażeniem czterokończynowym należy użyć wody o temperaturze ........
- Kąpiel leczniczą w wannie należy przygotować pacjentowi nie wcześniej niż po upływie ........
- Które działania należy uwzględnić w usprawnianiu ruchowym przebywającej w środowisku domowym podopiecznej, sygnalizującej trudności w samodzielnym wykonywaniu czynności samoobsługowych z powodu ograniczonej ruchomości i bólu stawów? ........
- Brudną bieliznę pościelową pacjenta hospitalizowanego w oddziale chorób wewnętrznych z powodu zapalenia płuc należy bezpośrednio po zdjęciu ........
- W jaki sposób należy pomóc przebywającej w środowisku domowym chorej na cukrzycę podopiecznej, która porusza się drobnymi kroczkami nie odrywając nóg od podłoża i potyka się o leżące na podłodze dywaniki, w samodzielnym bezpiecznym przemieszczaniu się? ........
- Po zmianie pieluchomajtek i podmyciu na basenie pacjentki przebywającej w oddziale zakaźnym należy zużyty materiał chłonny umieścić w worku na odpady ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: