LOGOWANIE

Kwalifikacja AU55 - CZERWIEC 2019

(Drukowanie cyfrowe i obróbka druków)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU55 - CZERWIEC 2019':

- Jakie materiały należy zastosować do uszlachetnienia okładki technologią termodruku zgodnie z ilustarcją? ........
- Do wydrukowania na maszynie formatu A3 jednej okładki do formatu publikacji A5 przy założeniu, że spady są równe 3 mm, a grzbiet okładki 5 mm, najlepiej użyć arkusza o wymiarach ........
- Do drukowania na maszynie cyfrowej nakładowej SRA3 nie stosuje się z przyczyn technologicznych podłoża o gramaturze ........
- Do wykonania druków spersonalizowanych baza danych powinna być dostarczona do drukarni w postaci plików ........
- Które urządzenia cyfrowe są niezbędne do wykonania pokazanych na ilustracji naklejek w kształcie stopy? ........
- Określ rozdzielczość bitmapy przeznaczonej do druku wielkoformatowego na podłożu o wymiarach 5 x 7 m zgodnie ze standardami przedstawionymi w tabeli. ........
- Którą operację wykończeniową druków wielkoformatowych należy wykonać, aby uzyskać kupon przedstawiony na ilustracji? ........
- Wydruki wielkoformatowe eksponowane w sposób narażający je na działanie czynników atmosferycznych powinny zostać pokryte ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU55 - CZERWIEC 2019