LOGOWANIE

Kwalifikacja T1 - CZERWIEC 2019

(Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T1 - CZERWIEC 2019':

- Wstawka oznacza uzupełnienie wyposażenia pokoju hotelowego o ........
- Który z elementów wyposażenia pokoju jest obowiązkowy w hotelach każdej kategorii? ........
- Wykonując czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym, należy używać środków ........
- Co powinna zrobić pokojowa z ręcznikami, sprzątając węzeł higieniczno-sanitarny po wyjeździe gościa? ........
- Przedstawiony piktogram oznacza, że tkanina nadaje się do prania ........
- Strój pracownika housekeepingu to ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie to ........
- Szafa przelotowa służy do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: T.01-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: