LOGOWANIE

Kwalifikacja TG8 - CZERWIEC 2019

(Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG8 - CZERWIEC 2019':

- Na którym zdjęciu przedstawiono szczyt Trzy Korony? ........
- Ile czasu w programie wycieczki dla młodzieży należy zaplanować na przejazd rowerem nizinnej trasy o długości 30 km? ........
- Oblicz koszt pobytu z wyżywieniem FB w gospodarstwie agroturystycznym dla 3-osobowej rodziny, w tym 1 dziecko (3 lata) - od obiadu 2.07.2019 r. do śniadania 6.07.2019 r. ........
- Które działanie realizuje touroperator w ramach strategii produktu? ........
- Który dokument sporządza pracownik biura podróży w celu obliczenia ceny jednostkowej organizowanej imprezy turystycznej? ........
- Udzielając informacji o województwie zachodniopomorskim, należy wspomnieć o ........
- Przedstawiony druk dokumentu to ........
- Oblicz kwotę podatku VAT za usługi przewodnickie, jeżeli kwota brutto za te usługi wynosi 290,00 zł, a stawka podatku 23%. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.08-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: