LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2019

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2019':

- Ogólnym wskazaniem do wykonania masażu segmentarnego jest ........
- W którym przypadku wskazane jest zastosowanie masażu klasycznego u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym? ........
- Który obszar ciała unerwia nerw udowy? ........
- Wada stopy polegająca na tym, że chory chodzi na palcach, opierając ciężar ciała na głowach kości śródstopia, jest nazywana stopą ........
- Przed zaprotezowaniem, w okresie do dwóch tygodni od amputacji kończyny powyżej kolana, przy niewygojonej ranie, masażysta powinien zastosować masaż ........
- Aby przeciwdziałać występowaniu mrowienia i drętwienia ręki, podczas opracowywania segmentarnego mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego masażysta powinien opracować ........
- Który rodzaj masażu jest wskazany w odnowie biologicznej sportowców wyczynowych z obrzękami powysiłkowymi kończyn dolnych? ........
- W masażu kosmetycznym u kobiety głaskanie poprzeczne klatki piersiowej wykonywane stronami dłoniowymi obu rąk przebiega ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.01-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: