LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2019

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2019':

- Typowe ograniczenie występujące u podopiecznej we wczesnym stadium otępienia dotyczy ........
- Wyrób medyczny widoczny na ilustracji jest przeznaczony dla podopiecznej poruszającej się na wózku inwalidzkim do ........
- Podopieczna, która nie jest uczulona na jad, została użądlona przez pszczołę w okolicę przedramienia. Asystent udzielając pierwszej pomocy, powinien ........
- W celu ograniczenia ryzyka refluksu u podopiecznego, który ma trudności z przełykaniem, należy bezpośrednio po spożyciu przez niego posiłku ........
- Asystent udzielając podopiecznemu instruktażu przed rozpoczęciem podstawowych ćwiczeń oddechowych, powinien poinformować go, że wdech należy wykonywać ........
- Asystent motywując 26-letniego niewidomego podopiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu zaplanował dla niego wycieczkę krajoznawczą. W celu zmotywowania podopiecznego i umożliwienia mu wcześniejszego poznania trasy wycieczki, asystent powinien przygotować dla niego ........
- Asystent powinien poinformować 40-letniego podopiecznego, który choruje na stwardnienie rozsiane, że może uzyskać wsparcie informacyjne dotyczące możliwości terapii i rehabilitacji ze strony ........
- Asystent powinien wskazać syntezator mowy jako urządzenie, które pomaga w likwidowaniu barier w komunikowaniu się z osobą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.08-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: