LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2019

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2019':

- Podopieczny domu pomocy społecznej po raz kolejny bezpodstawnie narzeka na pracę personelu placówki. Asertywna odpowiedź na tę krytykę powinna brzmieć: ........
- Terapeuta w trakcie wywiadu z podopiecznym stosuje pytania otwarte, aby ........
- Podopieczny oddziału ortopedycznego po wypadku komunikacyjnym przystosowuje się do przemieszczania na wózku inwalidzkim. Którą grupę barier należy w pierwszej kolejności usunąć z jego środowiska dla umożliwienia mu samodzielności w czynnościach samoobsługowych? ........
- Terapia reminiscencyjna obejmuje ........
- Do realizacji zajęć plastycznych w oparciu o technikę dekupażu należy przygotować między innymi ........
- Społeczność środowiskowego domu samopomocy ma podjąć decyzję o przeznaczeniu środków pieniężnych z wygranej w konkursie. W którym wierszu prawidłowo opisano etapy podejmowania decyzji, stosując burzę mózgów? ........
- Podopiecznemu, u którego pojawiają się reakcje alergiczne na różne rodzaje farb i klejów, można zaproponować udział w zajęciach terapeutycznych z zastosowaniem ........
- Aktualizując dane osobowe uczestnika zajęć w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwestionariuszu osobowym obowiązkowo należy umieścić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.09-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: