LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2019

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2019':

- Podopieczny powiedział: Nie chcę jechać na tę wycieczkę, ponieważ ostatnio gorzej się czuję i nie jestem w stanie dużo chodzić. Która wypowiedź terapeuty jest parafrazą do komunikatu podopiecznego? ........
- Który rodzaj bariery komunikacyjnej stanowi wypowiedź: Gdyby Pan się bardziej postarał, już dawno umiałby Pan sam skorzystać z toalety? ........
- Podopieczna z otyłością regularnie opuszcza zajęcia gimnastyki ogólnej mimo, że wyraziła na nie zgodę w indywidualnym planie wspierająco-aktywizującym. Terapeuta nie naciska jej na uczestnictwo w nich, zobowiązując jednocześnie do częstszego udziału w warsztatach choreoterapii. Proponuje strategię rozwiązywania konfliktu nazwaną ........
- Sposobem wyrażania empatii w formie werbalnej i niewerbalnej wobec rodziny pacjenta przebywającego w hospicjum powinna być przede wszystkim technika ........
- Terapeuta w trakcie wywiadu z podopiecznym stosuje pytania otwarte, aby ........
- Pacjent oddziału psychiatrycznego od dwóch tygodni codziennie zgłasza terapeucie, że czuje ulatniający się gaz, pomimo braku instalacji gazowej w budynku. Występuje u niego zaburzenie o charakterze ........
- Podopieczny zgłasza wzmożone pragnienie i suchość w ustach jako skutek uboczny przyjmowanych leków przeciwdepresyjnych. Którą potrzebę wg Maslowa należy umożliwić mu zaspokoić w pierwszej kolejności? ........
- Terapeuta przygotowuje grupę reprezentantów środowiskowego domu samopomocy do zawodów sportowych. 24-letnia podopieczna z zespołem Downa i znaczną krótkowzrocznością wykazuje dużą nadpobudliwość i zgłasza chęć aktywności fizycznej. Do której dyscypliny sportowej terapeuta powinien zaproponować jej przygotowania? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - CZERWIEC 2019