LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2014':

- Plik FLA wyświetlany w Internecie musi być przekonwertowany do formatu ........
- Odtwarzanie sekwencyjne nie działa wraz z ........
- Obraz składowy animacji nazywany jest ........
- Animacja to sekwencja obrazów o zawartości ........
- Do jakiej częstotliwości CD-Audio pozwala na odwzorowanie dźwięku? ........
- Dzielenie obrazu na potrzeby publikacji na stronach www uniemożliwia ........
- Programem do tworzenia stron internetowych nie jest ........
- Jaka jest największa pojemność dwuwarstwowych płyt Blu Ray DVD? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO