LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2014

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2014':

- Odtwarzanie sekwencyjne ma charakter ........
- Do jakiej częstotliwości CD-Audio pozwala na odwzorowanie dźwięku? ........
- Którym symbolem oznaczona jest płyta DVD wyłącznie do odczytu? ........
- Który format nie jest formatem plików grafiki internetowej ze względu na rozmiar pliku? ........
- Który format jest optymalny do magazynowania zdjęć cyfrowych poddawanych dalszej obróbce? ........
- Podczas której zamiany formatu traci się przezroczystość obrazu? ........
- Który z przedstawionych obrazów jest obrazem wypaczonym w Adobe Photoshop? ........
- Chronometraż polega na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2014