LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2015':

- Który model barw jest stosowany do wyznaczania różnicy barw? ........
- Który z programów Adobe należy wybrać do przeprowadzenia montażu i edycji filmu? ........
- Prezentację interaktywną należy przygotować tak, aby ........
- Jakie przyrządy można wykorzystać do utworzenia profilu ICC monitora komputerowego? ........
- Przestrzenią barwną zalecaną do pracy w Adobe Photoshop jest ........
- W jakim formacie pliku nie można w Adobe Photoshop zapisać warstw? ........
- W którym przypadku oba zapisy oznaczają w kodzie HTML ten sam kolor? ........
- Z jaką rozdzielczością należy zeskanować negatyw, aby przygotować z niego obraz do wydruku powiększony liniowo 6-krotnie, w rozdzielczości 300 ppi? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO