LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2015

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2015':

- W której z nazw pliku graficznego zastosowano zasady tworzenia kodu stron internetowych? ........
- Przestrzenią barwną zalecaną do pracy w Adobe Photoshop jest ........
- Jaką rolę pełni system optycznej stabilizacji obrazu? ........
- Który z obrazów przedstawia metamorfozę? ........
- Który tryb barw stosuje się przy skanowaniu fotografii? ........
- Które z narzędzi programu Adobe Photoshop służy do stworzenia zaznaczenia w postaci ścieżki? ........
- Jaką operację należy przeprowadzić, aby nadać realistyczny wygląd grafice trójwymiarowej z uwzględnieniem rodzajów powierzchni obiektów i ich oświetlenia? ........
- Warunkiem koniecznym zachowania pełnego pasma słyszalnych przez człowieka częstotliwości przy cyfrowym kodowaniu dźwięku jest zastosowanie częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2015