LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2015

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2015':

- Który model barw jest stosowany do wyznaczania różnicy barw? ........
- Który z programów Adobe należy wybrać do przeprowadzenia montażu i edycji filmu? ........
- Prezentację interaktywną należy przygotować tak, aby ........
- Jakie przyrządy można wykorzystać do utworzenia profilu ICC monitora komputerowego? ........
- Przestrzenią barwną zalecaną do pracy w Adobe Photoshop jest ........
- W jakim formacie pliku nie można w Adobe Photoshop zapisać warstw? ........
- W którym przypadku oba zapisy oznaczają w kodzie HTML ten sam kolor? ........
- Z jaką rozdzielczością należy zeskanować negatyw, aby przygotować z niego obraz do wydruku powiększony liniowo 6-krotnie, w rozdzielczości 300 ppi? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2015