LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2016':

- Wskaż najpopularniejszą skalę czułości filmu fotograficznego. ........
- Błona ortochromatyczna jest czuła na wszystkie barwy, za wyjątkiem ........
- Jaką rozdzielczość powinno mieć zdjęcie formatu A4 przygotowane do wydrukowania? ........
- W celu automatycznego zaznaczenia fragmentu obrazu, zawierającego podobne kolory, który następnie zostanie poddany edycji, należy użyć ........
- Wskaż ostatnią, spośród wymienionych, fazę w przygotowaniu filmu tworzonego na podstawie zdjęć. ........
- Rzeczywiste odwzorowanie barw fotografowanego obiektu zależy od prawidłowego ustawienia ........
- Zaakcentowanie podczas komponowania obrazu kilku osi ukośnych oznacza, że zastosowano kompozycję ........
- Którego z programów należy użyć, aby seryjnie pomniejszyć zdjęcia? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO