LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016':

- Jaki rodzaj filtru stosuje się przy metodzie analogowej w celu rozjaśnienia żółtobrązowych piegów u fotografowanej osoby? ........
- Wskaż ostatnią, spośród wymienionych, fazę w przygotowaniu filmu tworzonego na podstawie zdjęć. ........
- Jeśli na obrazie elementy bardziej oddalone są umieszczone wyżej, oznacza to, że zastosowano kompozycję ........
- W prezentacji największy kontrast kolorów uzyska się, stosując tekst i tło odpowiednio w kolorach: ........
- Tworząc prezentację multimedialną o charakterze melancholijnym, spokojnym, należy użyć barwy ........
- Ile maksymalnie kolorów można zastosować na jednym slajdzie, aby zachować czytelność projektu multimedialnego? ........
- Który zapis znaczników pisanych w języku XHTML jest poprawny? ........
- Po ilu latach od śmierci autora wygasają prawa do utworów? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016