LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016':

- Wskaż najpopularniejszą skalę czułości filmu fotograficznego. ........
- Błona ortochromatyczna jest czuła na wszystkie barwy, za wyjątkiem ........
- Jaką rozdzielczość powinno mieć zdjęcie formatu A4 przygotowane do wydrukowania? ........
- W celu automatycznego zaznaczenia fragmentu obrazu, zawierającego podobne kolory, który następnie zostanie poddany edycji, należy użyć ........
- Wskaż ostatnią, spośród wymienionych, fazę w przygotowaniu filmu tworzonego na podstawie zdjęć. ........
- Rzeczywiste odwzorowanie barw fotografowanego obiektu zależy od prawidłowego ustawienia ........
- Zaakcentowanie podczas komponowania obrazu kilku osi ukośnych oznacza, że zastosowano kompozycję ........
- Którego z programów należy użyć, aby seryjnie pomniejszyć zdjęcia? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2016