LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - CZERWIEC 2018':

- Która karta pamięci posiada największą pojemność? ........
- Obiektów wektorowych nie tworzy się w ramach ........
- Do poprawy kompozycji zdjęcia stosuje się ........
- Który program rozpowszechniany na licencji open source przeznaczony jest do archiwizacji plików z wysokim stopniem kompresji? ........
- W narzędziu Stempel programu Adobe Photoshop (Windows) pobranie próbki związane jest z wciśnięciem klawisza ........
- Czynność polegająca na konwersji obrazu wektorowego na obraz rastrowy to ........
- Którego obiektywu należy użyć do wykonania zdjęcia kilkucentymetrowego przedmiotu w skali odwzorowania 1:1? ........
- Który parametr określa liczbę pikseli występujących w poziomie i pionie obrazu cyfrowego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO