LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - PAŹDZIERNIK 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który z materiałów jest oryginałem cyfrowym? ........
- Na jednowarstwowym nośniku Blu-ray można zapisać plik o maksymalnym rozmiarze ........
- Którą licencją powinny być objęte pliki, aby nie naruszając prawa pozyskać je za darmo z internetowych repozytoriów i wykorzystać, np. do marketingowej prezentacji firmy? ........
- Format SWF służy przede wszystkim do zapisu ........
- Histogram obrazu koryguje się za pomocą ........
- Dla umieszczenia na stronie internetowej z tłem w kolorze kremowym grafiki z logo firmy, przedstawiającej czerwono-czarny rysunek na białym tle, należy przeskalować logo, a następnie ........
- Które wymiary zdjęcia panoramicznego zmienią się podczas jego skalowania oraz zmiany proporcji do formatu 4:3? ........
- Jaki atrybut znacznika <img> należy podać, aby dołączyć grafikę do strony WWW w sposób zgodny z wytycznymi WCAG użyteczności i dostępności stron www? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO