LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - PAŹDZIERNIK 2016

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który z materiałów jest oryginałem cyfrowym? ........
- Na jednowarstwowym nośniku Blu-ray można zapisać plik o maksymalnym rozmiarze ........
- Którą licencją powinny być objęte pliki, aby nie naruszając prawa pozyskać je za darmo z internetowych repozytoriów i wykorzystać, np. do marketingowej prezentacji firmy? ........
- Format SWF służy przede wszystkim do zapisu ........
- Histogram obrazu koryguje się za pomocą ........
- Dla umieszczenia na stronie internetowej z tłem w kolorze kremowym grafiki z logo firmy, przedstawiającej czerwono-czarny rysunek na białym tle, należy przeskalować logo, a następnie ........
- Które wymiary zdjęcia panoramicznego zmienią się podczas jego skalowania oraz zmiany proporcji do formatu 4:3? ........
- Jaki atrybut znacznika <img> należy podać, aby dołączyć grafikę do strony WWW w sposób zgodny z wytycznymi WCAG użyteczności i dostępności stron www? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - PAŹDZIERNIK 2016