LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - STYCZEŃ 2018

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - STYCZEŃ 2018':

- Który skaner umożliwia uzyskanie bardzo dużej głębi kolorów przy skanowaniu materiału o powierzchni przekraczającej format A3? ........
- Który zbiór formatów jest wystarczający do zapisania materiałów dźwiękowych, tekstowych i graficznych wektorowych? ........
- Który program nie nadaje się do wykonania kolaży ze zbioru zdjęć? ........
- Zmianę charakterystyki tonalnej zdjęcia w Photoshopie przeprowadza się poprzez dopasowanie ........
- Tworząc skuteczny baner internetowy, należy zadbać o ........
- W celu przekształcenia prezentacji wykonanej w OpenOffice Impress na prezentację Flash należy wyeksportować ją do formatu ........
- Zgodnie z postanowieniami licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL utwór można ........
- W przypadku gdy opublikowane prezentacje multimedialne znajdują się na stronie internetowej, na której widnieje zapis Wszelkie prawa zastrzeżone, to oznacza że ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - STYCZEŃ 2018