LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2019


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2019':

- Jaką minimalną pojemność powinna mieć płyta, na której można zapisać materiał audio i wideo, jeżeli czas trwania transmisji wynosi 74 minut, a prędkości transmisji jest równa 8 Mb/s? ........
- Skanery płaskie i bębnowe przetwarzają ........
- Którą operację należy przeprowadzić, aby nadać realistyczny wygląd grafice trójwymiarowej, z uwzględnieniem rodzajów powierzchni obiektów i ich oświetlenia? ........
- Zmiany wprowadzane podczas korekcji barwnej obrazu cyfrowego nie mają wpływu na ........
- Digitalizacja dźwięku to proces ........
- Który filtr fotograficzny należy zastosować, aby na zarejestrowanym zdjęciu uzyskać efekt oświetlenia typu soft? ........
- Która zamiana formatu spowoduje stratę przeźroczystości obrazu? ........
- Które narzędzie służy do edycji wypełnienia w postaci przejścia tonalnego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO