LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2010

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2010':

- Który z wymienionych aktów prawnych określa uprawnienia pracownika ochrony na obszarach i w obiektach chronionych? ........
- Wykonując obowiązki służbowe pracownik ochrony ujął sprawcę kradzieży mienia. W którym z wymienionych przypadków nie może zastosować kajdanek? ........
- W miejscu, które wymaga natychmiastowej i tymczasowej ochrony należy wystawić posterunek ........
- Z budynku ewakuowano ludzi w związku z informacją o podłożonym urządzeniu wybuchowym. Która z wymienionych osób jest upoważniona do podjęcia decyzji o powrocie ewakuowanych osób do obiektu. ........
- Do którego z wymienionych systemów, montowanych w ochranianych obiektach, odnosi się fragment instrukcji obsługi i opisu działania? ........
- Na rysunku przedstawiono szkic zamieszczony w dokumencie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Co obrazuje ten szkic? ........
- Zaplanowano szkolenie pracowników WSO, którego celem jest nauczenie poprawnego zapisywania informacji o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony w ochranianym obiekcie i zadaniach dla tych pracowników. Który z wymienionych dokumentów musi przygotować dla uczestników szkolenia prowadzący to szkolenie? ........
- W obiekcie zajmującym się produkcją sprzętu elektronicznego audio video, w ciągu minionego roku miało miejsce 9 przypadków kradzieży wyrobów gotowych. Co przede wszystkim należy ustalić, dokonując analizy zagrożeń obiektu? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2010