LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2016':

- Którego ze spoiw używa się do wykonania betonów zwykłych? ........
- Na zdjęciu przedstawiono strop ........
- Na którym rysunku przedstawiono cegłę kratówkę? ........
- Do wyznaczenia zewnętrznych krawędzi układanych warstw muru służy ........
- Na podstawie fragmentu instrukcji wskaż, którym narzędziem i w jaki sposób nakłada się tynk mozaikowy na przygotowane podłoże. ........
- Na którym rysunku przedstawiono narzędzie służące do narzucania zaprawy przy tynkowaniu ręcznym? ........
- Naprawę odspojenia tynku należy wykonać w następującej kolejności: ........
- Przedstawione na zdjęciu narzędzie służy m.in. do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2016