LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2016':

- Według instrukcji producenta z 25 kg zaprawy można wykonać 1,4 m2tynku o grubości 10 mm. Ile zaprawy trzeba przygotować do otynkowania ścian pomieszczenia o powierzchni 56,7 m2, aby uzyskać tynk o takiej grubości? ........
- Do wykonania zaprawy cementowo-wapiennej M4 należy zastosować proporcje objętościowe składników 1 : 1 : 6, co oznacza ........
- Na podstawie przedstawionej receptury roboczej oblicz, ile piasku należy dodać do sporządzenia mieszanki betonowej, jeżeli na jeden zarób użyto 50 kg cementu. ........
- Koszt jednego 25 kilogramowego worka suchej zaprawy tynkarskiej wynosi 9 zł. Jaki będzie koszt zaprawy potrzebnej do otynkowania 52 m2ściany, jeżeli jeden worek wystarcza do wykonania tynku na 1,3 m2ściany? ........
- Na zdjęciu przedstawiono strop ........
- Który z elementów budynku przedstawiono na zdjęciu? ........
- Warstwy papy asfaltowej stosowane do izolacji ław fundamentowych łączy się ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz, ile cegieł pełnych należy zamówić do wykonania 30 m2ścianek pełnych o grubości ¼cegły. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2016