LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2018

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2018':

- Zaprawy szamotowe należy stosować do ........
- Z przedstawionego fragmentu rozporządzenia wynika, że budynek biurowy, który ma 9 kondygnacji nadziemnych o wysokości 3,00 m każda, a jego parter usytuowany jest 0,80 m nad poziomem terenu, należy do budynków. ........
- Warstwę izolacji oznaczoną na rysunku cyfrą 5 należy wykonać z ........
- W nadprożu Kleina o rozpiętości ponad 150 cm, którego fragment przedstawiono na rysunku, cegły układa się ........
- Na rysunku przedstawiono zestaw narzędzi stosowanych podczas wznoszenia ścian z ........
- Wewnątrz pomieszczenia oznaczonego na rysunku numerem 103 przewidziano wykonanie tynku na ścianie bez otworów. Oblicz powierzchnię przeznaczoną do tynkowania, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 3 m. ........
- Wielowarstwowy i różnobarwny tynk ozdobny, którego barwę rysunku wydobywa się poprzez zeskrobanie odpowiednich warstw wierzchnich, to ........
- Oblicz koszt rozbiórki kamiennej ławy fundamentowej o przekroju 1,2 × 0,6 m i długości 15 m, jeżeli rozebranie 1 m3 takich fundamentów kosztuje 400,00 zł. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2018