LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2018

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2018':

- Które kruszywo stosuje się do wytwarzania betonów lekkich? ........
- Sprzętu przedstawionego na rysunku używa się do transportu ........
- Do murowania konstrukcji elementów budynku przenoszących duże obciążenie takich jak nadproża, słupy, filary oraz kominy należy stosować zaprawę ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ, która ilość składników odpowiada proporcji wagowej stosowanej przy wykonaniu zaprawy cementowej klasy M7. ........
- Z przedstawionego fragmentu rozporządzenia wynika, że budynek biurowy, który ma 9 kondygnacji nadziemnych o wysokości 3,00 m każda, a jego parter usytuowany jest 0,80 m nad poziomem terenu, należy do budynków. ........
- Na rysunku przedstawiono fragment stropu gęstożebrowego typu ........
- W technologii szalunku traconego, którego fragment przestawiono na rysunku, ściany wznosi się z ........
- Na rysunku przedstawiono elementy rusztowania ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2018