LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2017':

- Kruszywem stosowanym do wytwarzania betonów lekkich jest ........
- Architektonicznym elementem poziomym wystającym przed lico muru, który chroni budynek przed ściekającą wodą jest ........
- Na rysunku przedstawiono lico muru w wiązaniu ........
- Bloczek z betonu komórkowego został przedstawiony na rysunku ........
- Podłoże gipsowe przeznaczone do tynkowania powinno być ........
- Do zdzierania starego tynku należy zastosować pacę przedstawioną na rysunku ........
- Sprawdzenie, czy tynk odspoił się od podłoża, wykonuje się poprzez ........
- Które zprzedstawionych na rysunku narzędzi należy zastosować do skuwania starego tynku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2017