LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2017':

- Do murowania ceramicznych elementów palenisk stosuje się zaprawę ........
- Należy wykonać ścianę działową z cegły pełnej o grubości ½cegły. Jeżeli zużycie zaprawy na wykonanie 1 m2takiej ściany wynosi 0,030 m3 to ile zaprawy potrzeba do wykonania 25 m2? ........
- Jako spoiwo powietrzne do wykonywania zapraw murarskich należy stosować ........
- Oblicz koszt zaprawy potrzebnej do wykonania ścian o powierzchni 50 m2 z pustaków ceramicznych, jeżeli koszt 1 m3 zaprawy wynosi 146,00 zł, a do wykonania 1 m2 ściany potrzeba 0,046 m3zaprawy. ........
- Architektonicznym elementem poziomym wystającym przed lico muru, który chroni budynek przed ściekającą wodą jest ........
- Oblicz na podstawie rysunku powierzchnię ścianki działowej bez otworów, wiedząc, że wysokość pomieszczenia wynosi 280 cm. ........
- Na rysunku przedstawiono rzut klatki schodowej budynku wielokondygnacyjnego. Jest to rzut ........
- Na rysunku przedstawiono pierwszą warstwę muru w wiązaniu kowadełkowym.

Na którym rysunku widoczna jest druga warstwa?

........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2017