LOGOWANIE

Kwalifikacja B6 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B6 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Które z wymienionych rodzajów cieczy nie rozpuszczają substancji powłokotwórczych, a jedynie je rozrzedzają? ........
- Technikę freskową i sgraffito stosuje się na powierzchni ........
- Na rysunku przedstawiono przeznaczone do malowania olejnego drzwi typu ........
- Do pomalowania wierzchniej warstwy stolarki drzwiowej, należy zastosować farbę ........
- Przyrząd do czyszczenia wałków i pędzli malarskich przedstawiony jest na rysunku ........
- Stare powłoki olejne należy usuwać za pomocą ........
- Optymalna temperatura przy wykonywaniu powłok lakierowych wynosi ........
- Do malowania świeżego tynku zewnętrznego cementowo-wapiennego służą farby ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.06-X-13.10