LOGOWANIE

Kwalifikacja B6 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B6 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Mieszanina spoiwa olejnego i wypełniacza to ........
- Tynki cementowe charakteryzują się ........
- Starą powłokę lakierniczą z drewnianego parkietu pokazaną na rysunku można usunąć przez ........
- Odczytaj z tablicy 1505 wartość jednostkowych nakładów farby emulsyjnej na wykonanie dwukrotnego malowania podłoży gipsowych o powierzchni 100 m2. ........
- Który z kolorów można zaliczyć do barw zimnych? ........
- Przed pomalowaniem farbą olejną tynku cementowo-wapiennego należy go zagruntować ........
- Do malowania bardzo porowatego tynku wapiennego farbą klejową należy użyć ........
- Aby uzyskać efekt dekoracyjny powłoki malarskiej pokazany na rysunku, trzeba użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.06-X-16.08