LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2014':

- Do materiałów wodorozcieńczalnych zaliczamy ........
- Ile należy zakupić opakowań kleju do przyklejenia 27 rolek tapety, jeżeli normowe zużycie jednego opakowania wystarczy na 4 rolki? ........
- Do malowania elementów stalowych można stosować ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie jest ........
- Barwa biała wywołuje zwykle w psychice człowieka poczucie ........
- Do jednokrotnego wymalowania 300 m2powierzchni zakupiono 10 pojemników farby w opakowaniach po 2,5 l . Ile pozostanie pojemników, jeżeli zużycie farby wynosi 15 m2/l? ........
- Graficzne oznaczenie tapety o dobrej odporności na światło przedstawia rysunek ........
- Rysunek przedstawia czynność ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO