LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2015':

- Do materiałów rozcieńczanych wodą zalicza się ........
- Ile opakowań kleju potrzeba do przyklejenia 27 rolek tapety, jeżeli normowe zużycie jednego opakowania wystarczy na 4 rolki? ........
- Na elementach stalowych powłokę malarską należy wykonać w technice ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Biała barwa wywołuje zwykle w psychice człowieka poczucie ........
- Do jednokrotnego wymalowania powierzchni 300 m2kupiono 10 pojemników farby w opakowaniach po 2,5 1. Ile zostanie pojemników, jeżeli 1 litr farby wystarczy do pomalowania 15 m2? ........
- Graficzne oznaczenie tapety o dobrej odporności na światło przedstawia rysunek ........
- Rysunek przedstawia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO