LOGOWANIE

Kwalifikacja B6 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B6 - STYCZEŃ 2017':

- Aby umożliwić łatwe usunięcie namalowanego graffiti, powierzchnie tynków elewacji budynku należy pokryć farbą ........
- Aby zneutralizować i wzmocnić alkaliczne podłoże pod powłokę malarską, należy zastosować ........
- Ile farby trzeba przygotować do pomalowania powierzchni czterech ścian o wymiarach 4,0 × 6,0 m każda, jeżeli zużycie farby silikonowej wynosi 0,20 l/m2? ........
- Cena wykonania 1 m2 powłoki emulsyjnej wynosi 17,00 zł. Jaki będzie koszt pomalowania trzech ścian o wymiarach 3,00 × 5,00 m każda? ........
- Której farby nie można stosować na podłożach gipsowych? ........
- Wałek przedstawiony na rysunku służy do malowania ........
- Aby na powłoce malarskiej uzyskać efekt pokazany na rysunku, należy w czasie jej wykonywania użyć brokatu i ........
- Na podstawie danych w Tablicy oblicz, ile farby silikonowej zużyje się do pomalowania tynku zewnętrznego na ścianie o wymiarach 10,0 × 3,0 m. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.06-X-17.01