LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2017':

- Która powłoka malarska stosowana na suchych tynkach wewnątrz pomieszczeń jest podatna na działanie wilgoci? ........
- Pracownik ma pomalować sufit zgodnie z instrukcją producenta farby. Jedną warstwę wykonuje w ciągu jednej godziny. Czas od rozpoczęcia malowania do całkowitego wyschnięcia powierzchni sufitu wyniesie ........
- Której farby nie można stosować na podłożach gipsowych? ........
- Powierzchnie okładzinowych płyt z tworzyw drzewnych przed pomalowaniem należy ........
- Jakie będzie wynagrodzenie pracownika za pomalowanie sufitu pomieszczenia, którego rzut przedstawiono na rysunku, jeżeli stawka za robociznę wynosi 10 zl/m2? ........
- Klej nanosi się na ścianę wyłącznie wówczas, gdy układa się tapetę ........
- Cena opakowania kleju do tapet, które wystarcza do pokrycia powierzchni 30 m2, wynosi 18,00 zł. Jaki będzie koszt kleju potrzebnego do wytapetowania dwóch ścian o wymiarach 6,00 × 4,00 m każda? ........
- Ile kosztuje tapeta kupiona do wytapetowania ścian (bez uwzględnienia otworów) pomieszczenia owysokości 2,5 m i wymiarach posadzki 6,00 × 3,00 m, jeżeli cena jednej rolki o szerokości 0,53 m idługości 10,05 m wynosi 50,00 zł? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO