LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2014':

- Podkłady zbrojone prętami stalowymi lub siatką cięto-ciągnioną należy przygotować pod posadzki o ........
- Zużycie suchej mieszanki do wykonania 10 m2wylewki anhydrytowej o grubości 10 mm, zgodnie z przestawioną instrukcją producenta, wyniesie ........
- Do wykonania posadzki cementowej trudnościeralnej należy, jako dodatek do mieszanki, zastosować ........
- W celu wykonania posadzki zakupiono 10 paczek paneli. Każda paczka zawiera 0,72 m2. Według obmiaru zużyto 6,5 m2paneli. Ile paneli zostało? ........
- Podłoże pod okładziny z drewna powinno być ........
- Ile wzorzystej okładziny zużyje się do ułożenia na dwóch równoległych ścianach korytarza o długości 3,5 m, do wysokości 2,0 m, jeżeli ze względu na konieczność dopasowania wzoru należy uwzględnić zapas 10%? ........
- Które z wymienionych narzędzi i sprzętu stosuje się do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych? ........
- Na którym rysunku przedstawiono sposób łączenia desek okładzinowych na obce pióro? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO