LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2015 (test 2)':

- Na rysunku przekroju podłogi cyframi 5 i 7 oznaczono izolację ........
- Który z materiałów służy do mocowania płytek terakotowych do podłoża w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym? ........
- Przed ułożeniem podkładu monolitycznego z zaprawy cementowej warstwę izolacji cieplnej z płyt styropianowych należy zabezpieczyć ........
- Resztką deski podłogowej o długości większej od 40 cm, która pozostała z pierwszego pasa układanej posadzki, ........
- Do przygotowania mieszanki lastrykowej zużyto 120 kg grysu. Ile cementu zużyto do przygotowania mieszanki, jeżeli proporcja wagowa cementu do grysu wynosi 1:3? ........
- Zgodnie z instrukcją montażu paneli boazeryjnych listwy szkieletu pod pionowo układane panele ścienne powinny być zamocowane maksymalnie co ........
- Aby zapewnić dobrą przyczepność płytek ceramicznych do ściany malowanej farbą ftalową, należy ........
- Materiały na wykonanie 40 m2okładziny kosztowały 2 400 zł, a stawka robocizny za ułożenie 1 m2została ustalona na kwotę 15 zł. Jaki był łączny koszt ułożenia okładziny? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO