LOGOWANIE

Kwalifikacja B7 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B7 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Mrozoodporne materiały posadzkarskie charakteryzują się ........
- Przed wykonaniem podłogi, słabe i popękane podłoże należy wzmocnić ........
- Korzystając z informacji zawartych w przedstawionej tabeli podaj, dla których pomieszczeń przeznaczone są elastomerowe pokrycia podłogowe ze spodem piankowym o minimalnej grubościcałkowitej 2,5 milimetra. ........
- W oparciu o instrukcję producenta podaj, która grubość warstwy podkładu podłogowego związanego z podłożem betonowym spełnia wymagania. ........
- Powierzchnia posadzki w pomieszczeniu pokazanym na rysunku wynosi ........
- Które materiały stosuje się na posadzki w sanitariatach budynku teatru? ........
- Do sprawdzenia prawidłowości wykonania powierzchni posadzki służą ........
- Posadzka z płytek ceramicznych w pokoju dziennym nie spełnia warunków technicznych wykonania, jeżeli ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.07-X-13.10