LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - PAŹDZIERNIK 2013 (test 2)':

- Zwiększenie odporności na ścieranie posadzki cementowejnie nastąpi po ........
- Posadzka na parterze budynku przedstawionego na rysunku wykonana jest z ........
- Powierzchnia posadzki w pomieszczeniu pokazanym na rysunku wynosi ........
- Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie nie stosuje się ........
- Jaki rodzaj płytek ceramicznych, ze względów użytkowych, najlepiej zastosować na okładzinę ścian w kuchni? ........
- Prawidłowo przygotowane podłoże pod okładzinę z materiałów mineralnych nie powinno być ........
- Do zagruntowania powierzchni 1 m2betonowej ściany zużywa się 0,5 litra środka gruntującego. Koszt 1 litra preparatu wynosi 15 zł. Oblicz całkowity koszt środka gruntującego potrzebnego do zagruntowania ściany o powierzchni 20 m2. ........
- Na którym rysunku przedstawiono prawidłowo rozplanowane płytki na ścianie z wnęką? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO