LOGOWANIE

Kwalifikacja B7 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B7 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Płytki ceramiczne o najniższej klasie ścieralności oznaczane są cyfrą ........
- Nowe podłoże z zaprawy samopoziomującej przed przyklejeniem do niego płytek gresowych należy ........
- Do wykonania 1 m2 izolacji z pianki polipropylenowej pod panele podłogowe potrzeba 1,1 m2 maty izolacyjnej. Ile pianki potrzeba do wykonania izolacji w pomieszczeniu o wymiarach 3,0 x 5,0 m ........
- Za ułożenie 1 m2 posadzki z płytek ceramicznych pracownik otrzymuje 50 zł, a za ułożenie 1 m cokolika z płytek otrzymuje 10 zł. Wynagrodzenie pracownika za wykonanie posadzki wraz z cokolikami w pomieszczeniu o wymiarach 2,5 x 4,0 m, bez uwzględniania otworu drzwiowego, wyniesie ........
- Do zacierania posadzki cementowej na ostro należy użyć packi przedstawionej na rysunku ........
- Aby wyrównać ostre krawędzie płytek powstałe po ich przecięciu, należy użyć ........
- Aby wyeliminować niekontrolowane pękanie podkładu z zaprawy cementowej, należy ........
- Aby zabezpieczyć przed zabrudzeniami powierzchnię posadzki z PVC, należy ją ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.07-X-16.08